Πολιτική Ακυρώσεων

Το Homefitness.gr διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής των προγραμμάτων του, των γυμναστών και των τιμών των πακέτων εγγραφής του, ενημερώνοντας τα μέλη του σχετικά μέσα από το ίδιο το site. Στην περίπτωση αλλαγής των προγραμμάτων και των γυμναστών μας, το αντίτιμο της εγγραφής δεν επιστρέφεται. Στην περίπτωση αλλαγής του κόστους των πακέτων, η αλλαγή θα ισχύσει μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος πακέτου-χρόνου που το μέλος έχει επιλέξει.

Το Homefitness.gr δεν υποχρεούται να επιστρέψει το αντίτιμο της εγγραφής των μελών του, εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί. Για αυτό το λόγο υπάρχει το free trial 7 ημερών, ώστε το υποψήφιο μέλος μας να διαπιστώσει εάν οι υπηρεσίες μας το ικανοποιούν, πριν προχωρήσει στην εγγραφή του.

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του ευλόγου ελέγχου του Homefitness.gr , που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών μας, το site διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το χρονικό διάστημα της εγγραφής των μελών του και να το επιμηκύνει, ώστε να μην χαθεί μέρος πακέτου που έχουν επιλέξει. Στην περίπτωση που το πρόβλημα είναι παροδικό και λυθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, το αντίτιμο της εγγραφής δεν επιστρέφεται, αλλά ισχύει ως έχει.

«Οι διοργανωτές δεν δύνανται και δεν υποχρεούνται να αντικαταστήσουν ή να μετακυλίσουν το αγορασμένο πακέτο/εγγραφή σε άλλον χρήστη. Η εγγραφή είναι προσωπική και δεν μετακυλίεται σε οποιονδήποτε άλλον. Η υπάρχουσα εγγραφή δεν ακυρώνεται, δεν επιστρέφεται και δεν εξαργυρώνεται σε περίπτωση μη χρήσης του πακέτου που έχει επιλεγεί από το χρήστη ή σε περίπτωση μεταμέλειάς του.»