Κυκλική Προπόνηση (Power Body & Fat Burning)

Η δηµιουργία προγραµµάτων κυκλικής προπόνησης αρχικά αναπτύχθηκε στις αρχές τις δεκαετίας του ’50 στο πανεπιστήµιο του Leeds από τους Morgan & Adamson. Το σύστηµα αυτό προπόνησης στόχευε στην προοδευτική ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης µέσω ενός αυστηρά οργανωµένου και καλώς δοµηµένου προγράµµατος άσκησης.

Οι συµµετέχοντες σε ένα πρόγραµµα κυκλικής προπόνησης παίρνουν μέρος σε µια ποικιλία ασκήσεων του ενός σετ οι οποίες είναι προκαθορισµένες και τοποθετηµένες διαδοχικά η µία µετά την άλλη. Κάθε άσκηση αποτελεί κι ένα σταθµό από τον οποίο οι συµµετέχοντες πρέπει να περάσουν. Μεταξύ των σταθµών µεσολαβεί ανάλογα µε τους προπονητικούς στόχους ένα µικρό ή καθόλου διάλειµµα.

Οι ασκήσεις είναι έτσι επιλεγµένες ώστε να γυµνάζουν όλες τις µυϊκές οµάδες και τοποθετηµένες σε τέτοια σειρά, ώστε σε δύο συνεχόµενες ασκήσεις να γυµνάζονται διαφορετικές µυϊκές οµάδες.

Η προσθήκη αερόβιων σταθµών µεταξύ των σταθµών µυϊκής ενδυνάµωσης µετατρέπει την κυκλική προπόνηση σε αερόβια κυκλική προπόνηση.

Οι κύκλοι κυµαίνονται από ένας έως τέσσερεις ανάλογα µε τους στόχους άσκησης και το προπονητικό επίπεδο των ασκουµένων. Η ένταση µπορεί να είναι σταθερή για όλους τους κύκλους ή να µεταβάλλεται από κύκλο σε κύκλο.

Ποιοι συµµετέχουν

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ένα πρόγραµµα κυκλικής προπόνησης µπορεί να σχεδιαστεί είτε για να το εκτελέσουν αρχάριοι ασκούµενοι, είτε ασκούµενοι µε προχωρηµένο προπονητικό επίπεδο. Γεγονός πάντως αποτελεί ότι κυκλική προπόνηση, υψηλότερων βέβαια εντάσεων, κάνουν ακόµη και αθλητές υψηλού επιπέδου.

Που µπορεί να πραγµατοποιηθεί

Θα ξάφνιαζε αν λέγαµε παντού αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ένας έµπειρος προπονητής µπορεί να σχεδιάσει µια κυκλική προπόνηση είτε είναι σε κάποιο γυµναστήριο, είτε βρίσκεται σε κάποιο βουνό, είτε είναι κοντά σε θάλασσα ή πισίνα. Τα πράγµατα είναι απλά, τροποποιώ την προπόνηση ανάλογα µε τις δυνατότητες που µου παρέχονται κι εκµεταλλεύοµαι ακόµη και τους κορµούς των δέντρων προκειµένου να στήσω µια αποτελεσµατική και ασφαλή κυκλική προπόνηση.

Στόχοι της κυκλικής προπόνησης

Βελτίωση της µυοσκελετικής αντοχής
Βελτίωση του λιπιδαιµικού προφίλ
Μείωση του σωµατικού λίπους
Βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας
Βελτίωση της ευλυγισίας
Βελτίωση της αυτοεκτίµησης
Μείωση του στρες

Πάρτε μια ανάσα και δείτε παρακάτω:

Κυκλική για ενδυνάμωση (Power Body) Eπίπεδο I

Κυκλική για ενδυνάμωση (Power Body) Eπίπεδο II

Κυκλική για καύση λίπους (Fat Burning) Eπίπεδο I

Κυκλική για καύση λίπους (Fat Burning) Eπίπεδο II

Κυκλική για καύση λίπους (Fat Burning) Eπίπεδο III